interest group

interest group
interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti politinės valdžios. Vieną trumpiausių apibrėžimų pateikė G. Wilsonas, interesų grupes apibūdinęs kaip „valstybės ir svarbiausių visuomenės sektorių suinstitucintą ryšį“. Politikos moksluose dar vadinamos spaudimo grupėmis, interesų asociacijomis, poveikio grupėmis ir pan. Struktūriniu, organizaciniu ir funkciniu požiūriu politiniame procese dalyvaujančios interesų grupės turi panašumų ir įvairių formalių bei neformalių ryšių su partijomis ar socialiniais sąjūdžiais. Iš esmės nuo partijų skiriasi tuo, kad rinkimuose nekelia savo kandidatų (sąrašų) ir nesiekia politinės valdžios. Socialiniai sąjūdžiai iš dalies gali su jomis sutapti, tačiau organizuotos interesų grupės yra mažesnės, stabilesnės ir labiau formalizuotos struktūros. Skirstomos į viešojo ir privačiojo intereso, kapitalo (darbdavių) ir darbo (dirbančiųjų), ekonominių (verslo, agrarinės), visuomeninių interesų (aplinkosaugos, vartotojų teisių) ir t. t. Atlieka sektorinių visuomenės interesų atstovavimo, informavimo ir švietimo, problemų aktualizavimo ir politinės darbotvarkės sudarymo bei kitas funkcijas. Priimamiems politiniams sprendimams daro įtaką tiesiogiai (peticija, dalyvavimas ekspertinėse darbo grupėse, lobistų asmeniniai ryšiai ir sąveika su biurokratija) ir netiesiogiai (rinkimų kampanijų rėmimas, poveikis politinių partijų programoms, poveikis visuomenės nuomonei per žiniasklaidą). Aktyviai dalyvaudamos politiniame procese, kuria priimamų sprendimų kontrolės, politikos viešumo ir valdžios institucijų informuotumo prielaidas. atitikmenys: angl. interest group; pressure group ryšiai: susijęs terminaskorporatyvizmas susijęs terminaslobizmas susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • interest group — UK US noun [C] (also special interest group) ► a group of people or organizations who work to support an interest, principle, etc. that they all have: »Local residents who oppose the new supermarket have formed an interest group that is… …   Financial and business terms

  • interest group — interest .group n a group of people who join together to try to influence the government in order to protect their own particular rights, advantages etc …   Dictionary of contemporary English

  • interest group — interest ,group noun count a group of people who work together to achieve a particular goal, especially by putting pressure on the government …   Usage of the words and phrases in modern English

  • interest group — n. an organized group active in supporting and advancing a particular cause or goal …   English World dictionary

  • interest group — index constituency Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • interest group — a group of people drawn or acting together in support of a common interest or to voice a common concern: Political interest groups seek to influence legislation. [1905 10] * * * ▪ political science Introduction also called  special interest group …   Universalium

  • Interest group — An interest group (also advocacy group, lobby group, pressure group or special interest group) is an organized collection of people who seek to influence political decisions.Types of groupsectionalSectional groups represent the interests of their …   Wikipedia

  • interest group — noun (usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims the iron interests stepped up production • Syn: ↑interest • Usage Domain: ↑plural, ↑plural form • Hypernyms: ↑socia …   Useful english dictionary

  • interest group — UK / US noun [countable] Word forms interest group : singular interest group plural interest groups a group of people who work together to achieve a particular aim, especially by putting pressure on the government …   English dictionary

  • interest-group — See interest group. * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”